Om energimærkning
Skal et hus eller lejlighed udlejes eller sælges, skal det have en gyldig energimærkning. Energimærkningen er en rapport, som oplyser, hvordan husets energimæssige tilstand er. I dokumentet vil der også blive udarbejdet forslag til forbedringer af boligen, f.eks. ved udskiftning af vinduer, isolering på loftet eller udskiftning af et gammelt varmeanlæg.

Ligeledes får boligkøbere og lejere et billede af, hvad det koster at opvarme boligen, allerede inden der skrives under på købs- eller lejeaftale.
Energimærkningen klassificeres på en skala fra A til G, hvor A er det bedste niveau man kan opnå med et meget lavt energiforbrug og hvor G betyder at bygningen har et meget højt energiforbrug.

Læs mere i Energimærkning – når du køber bolig

Læs mere i Energimærkning – når du sælger bolig

Energimærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Lovpligtig energimærkning

Energimærkning af bygninger er lovpligtigt ved salg eller udlejning.
Energimærkningen er gyldig i 7 – 10 år og må gerne genbruges inden for gyldighedsperioden.
Energimærkning skal udføres af et certificeret energikonsulentfirma.

Ibrugtagelsestilladelse

For afslutning af byggeprocessen skal nye bygninger energimærkes ved færdigmelding til kommunen. Energimærkningen udføres som kontrol af krav specificeret i byggetilladelsen.

http://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud-og-fradrag

Hvad koster det?

Energistyrelse har fastsat takster for energimærkninger og kan ses på deres hjemmeside.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135640

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135639

​For yderligere info kontakt SNConsulting mail sn@snconsulting.dk eller 61337730 eller du kan udfyldes tilbudsformularen på hjemmesiden.